Főoldal | Rólunk | Adatbázis | Rendezvények | Cikkek, Írások | Links | Kapcsolat Feb. 17th, 2018
English Website
Célunk
Archívum
Arany János Magyar Iskola
Torontói Magyar Múzeum
Kodály Együttes
A Magyar Ház Könyvtára
Ö N K É N T E S E K
ADOMÁNYT ITT KÜLDHET
TAGSÁG FELVÉTELI KÉRVÉNY
---------------------
Főoldal » Adatbázis » Torontói Magyar Múzeum » Katonai zászlók 
Torontói Magyar Múzeum

Toronto, ON

Phone: 416-654-4926

Main | Images | Történelmi tárgyi emlékek |  Történelmi katonaszobrok | Katonai zászlók | Domján-gyűjtemény | Díszmagyarok | Népviseletek | Kézimunkák | Kerámiák
Katonai zászlók
Az Árpádházi családi és királyi zászló (Rekonstrukció)

A képes Krónika ábrázolásai alapján készült két zászló. A zászlók a középkori zászlók jellegzetes "bannier", tehát álló téglalap, heraldikai zászlainak formáját követik. Textilrészük mintegy a címer pajzsát helyettesíti.

A régebbi, a kettőskeresztes változat III.Béla király uralkodása alatt jelent meg. Az uralkodó címerének a bizánci eredetű kettőskeresztet választotta, melyet az Árpádok "ősi" vörös színét őrző pajzsra helyeztek, később a kereszt alatt megjelent a hármashalom.

A vörös-ezüst sávozott zászló Béla fiai, Imre és II.András királyok uralkodása alatt tűnt fel és az uralkodók vörössel és ezüsttel vágott címerét ismétli. A zászlókat és a címereket a középkor folyamán párhuzamosan használták mind az Árpádok mind a későbbi uralkodók.

A két címerből alakult ki a jelenlegi magyar címer,  a színeikből a magyar trikolór.

Anjou királyi zászló (Rekonstrukció)

Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása alatt használt zászló, melyet az Anjouk és Árpádok családi színeiből állítottak össze. Az utóbbi az Anjou királyok jogos trónigényét szimbolizálta.
                                                                           
Hunyadi János zászlaja (Teljes rekonstrukció)

A nagy hadvezér zászlajáról sem hiteles ábrázolás, sem leírás nem maradt fenn. A rekonstrukció egy 1453-as bővített címert használt heraldikai zászló készítéséhez.Az úgynevezett Fekete Sereg zászló (Rekonstrukció)

A jellegzetes fecskefarkú zászló a Corvinák egyikében, a Philostratus krónikában fennmaradt miniatúra alapján készült, amely Mátyás fiának, Corvin Jánosnak 1485-ös bécsi bevonulását ábrázolja. A zászlón a fekete szín valójában fehér (ezüst), de a képen az ezüst festék oxidálódott. A rekonstrukció a hagyományos színezést őrzi.                                                                      

                                                     

Bocskai István nagyszalontai  hajdúinak hadnagyi standardja, 1600 körül (Másolat)

A szokatlan formájú zászlócska a hajdúk (oroszlán) győzelmét jelképezi a császári (sas) erők fölött.
Bethlen Gábor fejedelmi zászlaja, 1615 (Rekonstrukció)

A nagy méretű, fecskefarkú zászlót Krisztus kiömlött vérét szimbolizáló lángnyelvek díszítik. A Bethlen család címere körül az erdélyi címer elemei láthatók a kartusban. Felirata: Gábor, Isten kegyelméből Erdély fejedelme. A zászló az 1896-os millenniumi kiállítási katalógus rajza alapján készült.
Nyitra vérmegyei nemesi felkelők zászlaja, 1660 (Rekonstrukció)

A fecskefarkú, lángnyelvekkel díszített vörös zászló előlapján Nyitra vármegye címere (Szent László harca a kun vezérrel) látható. Felirata: Nyitra vármegye zászlaja - Erény és Egyetértés. A zászló hátoldalán a megfeszített Krisztus és IN HOC SIGNO VINCES (E jelben győzni fogsz) - 1660 felirat.
A hagyomány szerint a zászlót Buda 1686-os ostromában is használták.
A rekonstrukciót a Magyarország vármegyéi és városai sorozat nyitrai kötetében lévő rajz alapján készült.
Thököly Imre fejedelmi zászlaja, XVII. század vége
(Teljes rekonstrukció)                                                                                

A híres kuruc vezér zászlajáról csak annyit tudunk, hogy "aranyos zászlók alatt vonult". A rekonstrukció a korabeli erdélyi zászlók formáját és díszítőmotívumait eleveníti fel. Elő és hátlapja kék-vörös színe az előlapon látható oroszlános családi címer színeit ismétli. Hátoldalán Magyarország nyitott, lombkoronás címere látható.                                                                                    
Kuruc lovassági zászló, 1706 (Másolat) 

A zöld fecskefarkú zászlót a korban már ritka lángnyelvek díszítik (inkább tulipánokra hasonlítanak). Előlapján a lombkoronás magyar címer és a szabadságharc egyik jelmondata a PRO LIBERTATE (A szabadságért) látható. Hátlapján a Rákóczi címer és 1706-os évszám.                                                         

A Baranyai huszárezred zászlaja, XVIII.század első harmada (Másolat)

Az 1688-ban szervezett ezred vélhetőleg fő (ezred) zászlaja előlapján a császári sas mellére helyezett magyar címer, hátlapján vörös palástos Mária a gyermek Jézussal. A zászló a császári-királyi hadseregben később rendszeresített ezredzászlót jelképeit használja. A zászló fecskefarkú formája az állandó hadseregben a magyar huszáralakulatokra volt jellemző, a század végéig ragaszkodtak hozzá.

Pest vármegyei nemesi felkelők lovassági zászlaja, 1797 (Másolat)

A francia háborúk nemesi felkelőinek festett zászlajának előlapján közös kartusban Magyarország és Pest megye oroszlános címere, hátoldalán Holdsarlós Mária ábrázolás. Ez a fecskefarkú zászlóforma a megyei zászlók között a XIX.század folyamán is fennmaradt.
Trónfosztás utáni honvéd lovassági zászló, 1849 (Másolat)

Az 1848-49-es szabadságharc nemzeti ereklyévé vált zászlóinak egyik típusa, a nem szabályszerű, azaz nem központilag adományozott zászlók talán legismertebb darabja. Az ismeretlen honvéd lovasalakulat zászlaja a szabadságharc zászlóinak minden jegyét hordozza: fehér, zöld-vörös farkasfogakkal szegélyezett.
Hátoldalán Regina Caelis ábrázolás, előlapján az ún. Kossuth címer. A címer fölött, a korona helyén, a szabadságharc egyik legjellemzőbb jelképe a kard és koszorú.
Az 1848-as honvédzászlók szolgáltak alapul minden későbbi magyar katonai zászlóhoz.

hátlap

előlap
1938 M gyalogsági zászló

A második világháborúban használt gyalogsági zászló. A honvédzászlók mintájára készült, csupán a "farkasfogak" helyén találjuk a korábbi, a XVIII.századtól használatos, "lángnyelveket". A zászló címere, a két világháború között használt magyar középcímer.
1949/1. M lovassági zászló

A mindkét oldalán a "Kossuth címert" hordozó zászló. A Demokratikus Honvédség részére rendszeresítették 1949 elején. Ugyanazon év szeptemberétől a zászlóra már a Népköztársaság új címerét, az ún.Rákosi címert kellett elhelyezni. 1950-től a zászlók vörösek lettek.A múzeum tulajdonában lévő további zászlók


A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének zászlója, egyik legértékesebb kincse a Torontói Magyar Múzeumnak.
(A múzeum új helyszínének megtalálásáig privát megőrzésben található)

A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége 1948-ban alakult, első elnöke Zakó András volt.

Az MHBK az ország határain kívüli magyarságnak egy világszervezete, amelyik minden kontinensen működik, tagjai főként volt katonák, de beléphet bárki, aki az igaz, önzetlen haza- és nemzetszeretet jegyében él és tesz.

 

 
Vármegye-zászló


 
Árpád-sávos cserkész zászló
 

56-os zászló
 

Magyar Szabadságharcos Szövetség zászlaja

   
   
Category: Tagszervezetek   
top
Főoldal | Rólunk | Adatbázis | Rendezvények | Cikkek, Írások | Links | Kapcsolat | Értesítők
Copyright © 2018 www.hccc.org. All Rights Reserved.
powered by Bridgelin