Főoldal | Rólunk | Adatbázis | Rendezvények | Cikkek, Írások | Links | Kapcsolat Feb. 17th, 2018
English Website
Célunk
Archívum
Arany János Magyar Iskola
Torontói Magyar Múzeum
Kodály Együttes
A Magyar Ház Könyvtára
Ö N K É N T E S E K
ADOMÁNYT ITT KÜLDHET
TAGSÁG FELVÉTELI KÉRVÉNY
---------------------
Főoldal » Adatbázis » Torontói Magyar Múzeum » Történelmi katonaszobrok 
Torontói Magyar Múzeum

Toronto, ON

Phone: 416-654-4926

Main | Images | Történelmi tárgyi emlékek |  Történelmi katonaszobrok | Katonai zászlók | Domján-gyűjtemény | Díszmagyarok | Népviseletek | Kézimunkák | Kerámiák
Történelmi katonaszobrok

Az itt látható történelmi katonai modellsorozatért köszönet alkotójának, Demjén Imre Munkácsy-díjas iparművésznek és a budapesti Hadtörténeti Múzeumnak, amely a torontói múzeumnak ajándékozta az értékes alkotásokat.A császári és királyi (közös) hadsereg 32. (magyar) gyalogezredének közlegénye díszöltözetben - 1872Az 1867-ben Magyarország és Ausztria között létrejött kiegyezés után a hadsereget osztrák, közös és magyar haderőrészekre tagolták. Ezek fegyverzete, felszerelése és haditechnikája lényegében egységes volt, ugyanakkor ruházatukban megtartották a nemzeti katonai hagyományokat.


A közös hadsereg létszámában is legnagyobb fegyverneme, a gyalogság, 102 ezredből állt, melyekből 43 volt magyar kiegészítésű. Ezek között megkülönböztetett helyet foglalt el a 32. (magyar) gyalogezred, amely 1747-es alapítása óta a mindenkori magyar király háziezrede volt. Az ezred katonáinak egyenruhája jelentősen különbözött az osztrák ezredek

egyenruhájától.

 

 

A 2.Hannover huszárezred törzstisztje díszöltözetben - 1872
Az ezredet 1742-ben alapították. Tulajdonosa 1847-tol Ernő Ágost Hannover királya (ezért a Hannover huszárok elnevezés), parancsnoka 1845-től Kiss Ernő ezredes, a későbbi aradi vértanú tábornok. Az erdélyi kiegészítésű ezred 1848 tavaszán Magyarországon állomásozott, s döntő szerepet játszott a Délvidék megtartásában.
A Hannoveri huszárok 1798 óta viselték sárgagombos, világoskék egyenruhájukat, amelyhez vörös csákó járt. A rangot a csákón és dolmányon különböző szélességű paszományokkal jelölték.

 

 

Honvéd huszár téli menetöltözetben
(5. Huszárezred) 1876 - 1891
A viselet az idők folyamán sok módosításon ment át. Az 1876-tól érvényes változatban huszáraink a téli menetöltözetükhöz csákót, zsinóros zubbonyt, mentét, vörös nadrágot és fekete csizmát viseltek. A mentét zubbonyra öltötték.
Fegyverzetük szablya és 1873 M WERNDL karabély, melynek tölténytáskáját a derékszíjra fűzték. A karabélyt a bal vállon átvetve, a derékszíjhoz rögzítve, háton hordták. Egyéb felszereléseiket lovakra málházták. 

 

Magyar öltözetű tábornok teljes dísz/gála egyenruhában 1849-1918
A XIX. század második felében, az Európában szokásos színpompás egyenruhák között előkelő helyet foglalt el a magyar katonai viselettörténet tábornoki díszegyenruhája, mely látványossága és fényűző volta mellett őrzi a könnyűlovas öltözet nemzeti hagyományait.
A huszárezredek tulajdonosai, a huszárezredesi rangból tábornokká előlépő tisztek, valamint a Magyar Királyi Honvédséghez beosztott tábornokok viselték meghatározott feltételek mellett.

 

 

Honvéd gyalogos főhadnagy díszöltözetben
1881 - 1891 

Honvéd huszártiszt gyalogos díszöltözetben nyáron
1892 - 1909

 

A Mátyás király idejében rendeszeresített eredeti magyar könnyűlovas fegyvernem, a huszárság, öltözete a legdíszesebbek közé tartozik, és jellegzetes megjelenési formái az egész világon ismertek.
A 3. huszárezred fehér csákót viselt. Az öltözet egyéb kellékei megegyeztek a többi huszárezrednél használtakkal. A huszártisztek aranyzsinóros sötétkék attilát, piros huszárnadrágot, fekete sarkantyús csizmát, kiegészítő felszerelésként vállszíjas tölténytáskát, fegyverként lovastiszti szablyát hordtak. A díszöltözethez viselni kellett valamennyi kitüntetést és rendjelet.

 


 

 

Honvéd gyalogság zászlótartója


A honvédségben minden zászlóalj saját zászlóval rendelkezett. A zászlók selyemből készültek, szabvány méretük 179x126 cm, három oldalukat vörös és zöld lángnyelvek diszítették. Közepüket festették, az előlapra az országcímert, a hátlapra Szűz Máriát és a gyermek Jézust.
A zászlót, vállon átvetett bőrhevederen, őrmesteri rangú altiszt hordozta. A zászlótartó a honvéd gyalogság szabályos egyenruháját hordta: kávébarna attilát, világoskék magyarnadrágot, fekete csákót.

Category: Tagszervezetek   
top
Főoldal | Rólunk | Adatbázis | Rendezvények | Cikkek, Írások | Links | Kapcsolat | Értesítők
Copyright © 2018 www.hccc.org. All Rights Reserved.
powered by Bridgelin