Főoldal | Rólunk | Adatbázis | Rendezvények | Cikkek, Írások | Links | Kapcsolat Mar. 17th, 2018
Click banner for more info
English Website
Célunk
Archívum
Arany János Magyar Iskola
Torontói Magyar Múzeum
Kodály Együttes
A Magyar Ház Könyvtára
Ö N K É N T E S E K
ADOMÁNYT ITT KÜLDHET
TAGSÁG FELVÉTELI KÉRVÉNY
---------------------
A vilag magyarjainak talalkozohelye
Főoldal » Cikkek, Írások » Archive » Nyílt levél Zubovits Károlynak.  
Nyílt levél Zubovits Károlynak.
Mon Jun 2, 2014

Tisztelt Zubovits Károly Úr, tisztelt jelen és volt Tagtársak,        2014, június 02

 

Fenntartásokkal fogadtuk Zubovits Úr, 2014 május 17-i a magyar közösségért és az új Magyar Házért aggódó levelét.

Először is irigylésre méltó, hogy a rengeteg elfoglaltsága mellett szakított időt és volt ideje arra, hogy egy több órás levélírásra szánta el magát.

Milyen kezdeményezés és gondolat vezérelte ismételten (ez már a harmadik sikertelen neki rugaszkodás), hogy ezt a felelősségtelen levélírást ismét elkezdje?

Mint hogy a levele végig spekulációval van tele tények nélkül, így lehetőséget adott a válasz levélben ugyanúgy, hogy szintén spekuláció képen feltegyük a kérdést, hogy miért teszi mindezt?

A válasz egyszerűnek hallatszik és közhelynek, hogy talán kimaradt az ingatlan eladásából és az új ingatlan vételéből? és ez ennyire fájó? hogy még az eddigi személyi hitelét is kockáztatja a dollárok hulló esője miatt?

Sokkal intelligensebbnek hittük eddig az elmúlt időben, de úgy látszik az ember mindig csalódik.

A levelének egy demokratikusan hangzó formát próbált adni, hogy meggyőzze (a negatív hangulatú és ellenszenves levelével) az eddig semleges álláspontot és békét szerető tagtársainkat. Mivel ez már a harmadik sikertelen alkalom így nyugodjon meg, hogy kísérletei eredménytelenek maradtak.

A fizika törvényei szerint “minden akciót reakció követi”.

Íme a reakció:

A meggondolatlanságára utal akkor amikor a következő szavakat használja, hogy “bandáját”,”csalással” és “a magyar közösség szétzüllesztésért dolgozik a csoport”.

 

Zubovits Úr!

Ami a szétzüllesztést illeti, kérjük nézzen a tükörbe (ha nincs akkor küldünk egyet) és válaszoljon annak akit a tükörben lát, hogy “igen Te vagy az aki próbálja az ellenségeskedés tűzét szítani a saját személyi érdekei miatt”. Szerencsére nagyon sok tagtársunkat nem tud befolyásolni, mert tudják és ismerik az Ön csoportját és segédeit.

Evvel az idő pocsékolással, mint amibe bele kezdett ha ezt a Magyar Ház javára fordította volna már nagyon messze és eredményes úton járnánk.

Ami a tagság számának csökkenését illeti Ön és segédeinek a csoportos munkájának az eredménye. Az elmúlt időben az igazgatóság békésen szemlélte a rendbontók és azok segédeinek a bomlasztó tevékenységét. Sokan a béke mellett szavaztak azért, hogy magyarok, majd kipihenik magukat és minden rendben lesz. Sajnos nem ez tapasztalható, mert minden közgyűlésre, beszámolóra Önök gyűlölettel jönnek el.

Miért? Ápolják a “turáni” átok történelmi hagyatékát? Azon szervezkednek, hogy milyen úton és hogyan próbálják felforgatni az összejöveteleket. Példa erre az utolsó közgyűlés ahol Isten Szent Házában botrányosan “kocsmai” módon viselkedtek csak, hogy botrányt idézzenek elő. Azt hiszik, hogy a demokratikus szólásszabadság végtelen és ezzel anarchiát tudnak kelteni? Önöknek az sem volna elfogadható ha a belga király lenne a Magyar Ház elnöke.

Zubovits Úr! ha erre alapozzák álláspontjukat akkor nagyon tévednek. Szerencsére eddig minden irányú kísérleteik kudarcba fulladtak.

A jóindulatú, jómódú tagtársaink elmondták véleményüket, hogy ameddig az ilyen személyek és segédeik megjelennek a közgyűléseken addig távol maradnak a Magyar Háztól. A továbbiakban a jövőbeni “anyagi támogatók” az igazgatóságot teszik felelőssé, hogy az Önök csoportja és segédei még mindig a Magyar Ház tagjai!

A kérdés felmerül újra, hogy akkor ki akarja “szétzülleszteni” a közösséget?

Ami az új ingatlan vásárlását illette megelőzően minden magyart, minden Magyar Ház-i tagot értesítettünk arról és kértük, hogy segítsék az új ingatlan keresését.

 

Zubovits Úr!

Hol volt amikor dörgött az ég és villámlott? Elbújt, majd előállt egy-két nem elfogadható tervezettel amivel kinevettette magát. A tervezet amit bemutatott az a közgyűlés által jóváhagyott szempontok szerint még annak a 25%-nak sem felelt meg. Ezért, (mert nem azzal az ingatlannal foglalkozott az igazgatóság) a továbbiakban Ön és a segédei csoportosultak és “akna”munkába, “izgató” tevékenységbe kezdtek az igazgatóság ellen, amit most próbál folytatni eredménytelenül.

Igen. A vezetőséget megválasztották demokratikus módon már másodszor. Úgy látszik ez a vesszőparipája. Már többször kérdezte a választási eredményeket és erre többször megkapta a hivatalos választ. (Gyerekes módon nem figyel oda amit válaszolnak ezért az általános iskolában már a sarokba állították volna többször). A 2012-es pénzügyi ellenőrzésen jelen volt. Ezt négy hivatalos személy tudja bizonyítani. A 2013-on ahol lehetősége volt átnézni minden dokumentumot erre nem tartott igényt. Miért? Most utólag felébredt?

Érdekes, ön is indult a választáson de az utolsó pillanatban “köpönyegforgatóként” visszalépett. Miért? A bátorság hiánya miatt, vagy az utolsó pillanatban feltűnt a kalapács és az ásó réme, hogy hű ha itt még dolgozni is kell majd a jövőben? Vagy talán nem volt elég támogatója?

Az igazi választ csak Ön tudja. Most pedig egy könnyebb formáját választja a “szétzüllesztésnek”? A háttérben szervezi a segédeit és “orvlövészeket” képez ki?

 

Zubovits Úr!

Ami a felvett kölcsönöket illeti a következőkről pedig megfeledkezett: Az előzetes vezetőség által felvett kölcsön szerződése 2011 januárjában lejárt. Ebben az időben a Bank visszahívta a kölcsönt. A vevő tényként és határozottan kijelentette, hogy visszavonja az adás-vételi szerződést amennyiben az eladás árát nem csökkenti az eladó 4.5 millióra.

Itt felmerül az a kérdés, hogy kinek vagy kiknek volt az érdeke a vevővel közölni a Magyar Ház kritikus helyzetét? Az akkori bukott vezetőség és azok pártfogói talán ebben közrejátszottak? Érdekes ugye? Milyen véletlenek vannak és ezek, hogy összeadódnak! Szeretnénk a szíves figyelmébe ajánlani, hogy a következetes munkánk eredményeként a MH felújítási munkái folyamatosak és eredményesek.

A könyvtár mindig a MH tulajdonát képezte. A MH csak megvédte azt a könyvtárat ami az övé és nem engedett azoknak akik ki akarták sajátítani.

A MH által rendezett kulturális programok mindig eredményesek voltak és a telt ház biztosította annak sikerét.

Ami a jelenlegi műsor rendezést és programokat illeti, nem vagyunk hajlandók pénzt költeni, bérleti díjakat fizetni előrelátható veszteséges rendezvényekre.

A MH igazgatósága megbízta Gálik Mihály és Koszó Mihály ingatlan ügynököket, hogy az új ingatlan vásárlás ügyét kezdjék el és fejezzék be sikeresen.

A vétel után a komissió összegét hivatalosan is közölték és azt is, hogy azt elosztják a két ingatlan ügynök között. Ez hivatalosan megtörtént.

Az elszámolás után (a brokerage fee, a sok különböző ingatlan megtekintéséhez szükséges autó használati díj és az irodai költségek levonása után) a fennmaradó összeget $15,500-t Koszó Mihály átadott a MH javára mint adományt.

Itt kell megemlíteni és szíves figyelmébe ajánlani a következőket:

Amíg a mérnöki csoport a felújítási munkák tervein dolgozott az ingatlan havi költségeit az eladó tulajdonos fizette. Fizette az adót, gázt, elektromos energiát, és a víz használati havi díját. A kiadásra szánt épület addig nem kiadható ameddig a parkoló csatorna rendszerének átépítéséhez szükséges engedélyt a város nem hagyja jóvá.

 

Zubovits Úr!

Itt az alkalom arra, hogy bebizonyítsa komoly építő, segítő szándékát a MH-al szemben,  hozzon potenciálisan komoly érdeklődőket akik kibérelnék az erre szánt épület részt. Jelenleg az épület kiadása folyamatban van az épület előtti hatalmas tábla ezt hirdeti. Két komoly érdeklődővel tárgyalunk de további belső átalakítási munkák szükségesek ahhoz, hogy a végleges tárgyalást befejezzük. Remélhetőleg amikor önkénteseket keresünk a felújítási munkákhoz akkor majd a Zubovits Úrat is a jelentkezők között köszönthetjük.

Kifogásolta a közgyűléseken megjelenő biztonsági őröket, rendőröket. Az utolsó közgyűlés előtt a vezetőség  abban bízott, hogy a biztonsági személyek nélkül is zavartalanul tudjuk lebonyolítani a közgyűlést. Csoportja és segédei bebizonyították, hogy nem képesek kulturált módon viselkedni egy közös összejövetelen. Összetévesztették a templomot egy piaccal, mert olyan hangulatot és magatartást tanúsítottak. Most már megértheti, hogy a következő közgyűlésen is biztonsági őröket fog látni. Eljátszották az előlegezett bizalmat és Önök felelősek a szükségtelen pénz kifizetéséért.

Az új Magyar Ház felújítási munkáinak befejezéséig remélhetőleg megváltoztatja gondolatait és ezzel az új fordulattal megteremthetjük a közös és eredményes megoldás útját ami az új  Magyar Ház sikeres jövőjét biztosíthatja.

Köszönjük a megértését.

Honfitársi üdvözlettel:

A Kanadai Magyar Kultúrközpont Vezetősége


Magyar Kanadai Media Kapcsolatok
Duna World TV - Az érték és hagyományőrzés műsora
Treavel Expressions
top
Főoldal | Rólunk | Adatbázis | Rendezvények | Cikkek, Írások | Links | Kapcsolat | Értesítők
Copyright © 2018 www.hccc.org. All Rights Reserved.
powered by Bridgelin