Főoldal | Rólunk | Adatbázis | Rendezvények | Cikkek, Írások | Links | Kapcsolat Jan. 23rd, 2018
Click banner for more info
English Website
Célunk
Archívum
Arany János Magyar Iskola
Torontói Magyar Múzeum
Kodály Együttes
A Magyar Ház Könyvtára
Ö N K É N T E S E K
ADOMÁNYT ITT KÜLDHET
TAGSÁG FELVÉTELI KÉRVÉNY
---------------------
A vilag magyarjainak talalkozohelye
Főoldal » Cikkek, Írások » Archive » A Magyar Ház áprilisi beszámolója  
A Magyar Ház áprilisi beszámolója
Tue Apr 15, 2014

A Magyar Ház áprilisi  közgyűlési beszámolója

2014. április 6-án a Szent Erzsébet templom nagytermében tartottuk meg  a Magyar Ház soros  beszámoló közgyűlését. Házigazdaként Rigó Jenő atya köszöntötte a Magyar Ház tagságát és beszélt az összefogás és a kölcsönös megértés fontosságáról.

Szalai Emma főellenőr bejelentette a határozatképességet,  majd a vezetőségválasztással és a szavazatok újraszámlálásával kapcsolatos eseményekről  számolt be. Ezután  a tagság  elfogadta a választó közgyűlés jegyzőkönyvét. A választások óta kinevezett  főtitkár, Bérczi László bemutatkozott a tagságnak és kinevezése el lett fogadva.

.  

A tagok nagy figyelemmel hallgatták Szőcs Klára elnökasszony beszámolóját, amelyben megköszönte a tagságnak a március 15-i ünnepélyen való tömeges megjelenést és Kövessy Zsolt kulturális igazgató színvonalas szervezését.  Külön köszönetet mondott a Kanadai Kulturális Tanácsnak a szervezésben való részvételért. Köszönetét fejezte ki azoknak a médiumoknak, akik együttműködtek a választások idején a Magyar Ház jelöltjeivel. Elmondotta a tagoknak, hogy a Ház újjáépítésével Koszó MIhály alelnök és Gergely Imre igazgató foglalkoznak, és ők fognak beszámolni a helyzetről.

Koszó Mihály alelnök  beszélt a termek bérbeadásáról és az ezzel kapcsolatos elképzelésekről, a belső termek építkezési opcióiról. A házépítkezéssel kapcsolatban megemlítette, hogy számolni kell az anyagi korlátokkal és hogy ennek a figyelembevételével  az igazgatóság megszavazta azt az építkezési tervet, amely közel áll az anyagi lehetőségeink adta határokhoz. A közkapcsolatok igazgatójának, Török Antalnak a közreműködésével mutatta be vetítéssel az új Magyar Ház épületét és terveit.  A tagok érdeklődéssel nézték végig a bemutatót és komolyan érdeklődtek a lehetőségekről.  Séta az átalakítandó Magyar Ház körül képekben:

 

A tagok elégedetten nyugtázták, hogy van remény az új Magyar Ház átépítésére. Megkapták a kérdéseikre a válaszokat, és fel lettek kérve önkéntes munkák elvégzésére és jótékony felajánlásokra, hogy azok a Magyar Ház átalakításának  mihamarábbi beindítását elősegítsék.

Nem lehet mondani, hogy zavartalanul zajlott le a gyűlés, mert voltak rendetlenkedők. A Dienes Béla  zavaró és udvariatlan viselkedését a tagság elitélte és egyhangúan kérte, hogy hagyja el a termet. De ő figyemlen kívül hagyta a tagok kérését.

Minden zavaró események  ellenére a tagok elégedetten nyugtázták, hogy van remény az új Magyar Ház újjáépitésére.  A tagok megkapták a kérdéseikre a válaszokat és fel lettek kérve önkéntes munkák elvégzésére és a jótékony adakozási elkötelezettségek megajánlásáraolyanképpen, hogy azok a Magyar Ház átalakításának  mindhamarábbi beindítását elősegítsék.

Bánhegyi Zoltán pénztáros beszámolója követketett a Magyar Ház pénzügyi mérlegéről, amelyet a tagság elfogadott. Beszámolt az önkéntesek odaadó munkájáról, amely irányítása alatt folyt. Nagy öröm volt értesülni a tenni akaró önkéntesekről, akiknek ezúton szeretném kifejezni a Vezetőség köszönetét és méltatni kétkezi munkájukat, amellyel egy felesleges fal sikeres lebontásán  dolgoztak, hogy előkészítsék a Magyar Ház Árpád termének további építkezését. Róluk vegyünk példát és nekik szól köszönetünk: Varga Lászlónak, Kecskés Sándornak, Pál Imrének, Gergely Imrének, Háry Ferencnek, Labancz Imrének, és Szabó Mihálynak.

 

Moldvaj Hilda megosztotta tapasztalatát, hogy a Woodbine subway állomástól  észak felé haladva a 91C busz a Ház előtt áll meg. A TTC tájékoztatása szerint a 91F járat is ott áll meg, azonkívül vannak transit buszok, amelyekkel az Eglinton és a Lawrence utakról is lehet busz járatokat elérni. Tehát a Magyar Ház jól megközelíthető helyen van azok részére is, aki nem  kocsival közlekedik.

A gyűlés alatt elhangzottak komoly feladatvállalási javaslatok a Magyar Ház felépítésének megsegítéséről és építkezési hozzájárulásról.

Benkő Gabriella hasznosnak találta a Magyar Ház Virtuális Tégla árazásának meghatározását és vállalkozott az első ilyen tégla megvásárlására.

Király Ilona javaslata is tolmácsolva volt a gyűlésen, amely arról szólt, hogy a Magyar Ház igazgatósága dolgozzon ki egy serkentési lehetőséget a MH fentartására oly módon, hogy legyenek támogatói és védnöki lehetőségek a Magyar Házban. Például, az 5000 dolláros adománnyal fővédnöki címet kap az illető tag, 1000 dolláros adománnyal védnöki címet. Ő javasolta az örökös tagság címének változtatását is.

Az elnök asszony elmondotta, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozik most az Alapszabály bizottság és az új Alapszabály tervezet hamarosan a tagok elé lesz terjesztve.

Bálint Ibolya és társai komoly építkezési segítséget ajánlottak fel a Magyar Háznak, amelyet a közeljövőben az igazgatóságnak fognak előterjeszteni.

Forrai Levente arra tett javaslatot, hogy a csoportok vállalkozzanak oly módon segíteni a Magyar Házat, hogy  felvállalják bizonyos munkák elvégzését, és szakembereket adnak egy-egy részmunka  kivitelezéséhez, például,  egy-egy szobának a kivitelezéséhez,  vagy a bár megépítéséhez, berendezéséhez és hasonlókhoz.

Komáromy András arról beszélt, hogy öröm lenne több fiatalt látni a következő közgyűlésen és ígérte, hogy ezt a lehetőséget hamarosan megbeszéli a Kodály Együttes vezetőségével.

Felszólalt még Forrai Zsuzsa a Vigalmi Bizottság elnöke, aki a történelmi szimbólumok fontosságáról emelt szót, és kifejezte sok aláíró kivánalmát a koronacsillár és a történelmi képek felszerelését illetően a jövendő Árpád teremben.

Borbás Erzsébet a Vigalmi Bizottság nevében a következő javaslatot tette: “a káposzta és süteményvásárból összegyűjtött pénzünket fölajánlottuk a leendő konyha felszerelésének támogatására, azzal a kívánságunkkal, hogy a konyha és raktára, mérete és helye, a kor igényeinek (több száz fős vendéglátásra) megfelelő legyen”. Azt is megemlítette, hogy a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) a Hősök Emléktáblájának újbóli felállításához nyújt anyagi segítséget, azzal a kérelemmel, hogy annak elhelyezése megfelelő és méltó helyen legyen, úgy mint az a régi Magyar Házban volt.

A gyűlésen megválasztották az új Békéltető és Fegyelmi Bizottságot a következő összetételben: Bálint Ibolya, Benkő Gabriella, Forrai Levente, Harmath Ilona, Horváth Lajos és Toth József.

A gyűlés végeztével a tagok még sokáig beszélgettek és fogyasztottak a Ritter Teri és Harmat Ilona által felszolgált süteményekből. Az arcok örömet sugároztak kifejezve a reményt, hogy hamarosan lesz egy szép, új Magyar Házunk.

Török Erzsébet,  sajtóigazgató    

 

 

 

 

 


Associated To: Kanadai Magyar Kulturkozpont (KMKK)

Magyar Kanadai Media Kapcsolatok
Duna World TV - Az érték és hagyományőrzés műsora
Treavel Expressions
top
Főoldal | Rólunk | Adatbázis | Rendezvények | Cikkek, Írások | Links | Kapcsolat | Értesítők
Copyright © 2018 www.hccc.org. All Rights Reserved.
powered by Bridgelin